Uređaji sistema za ozvučavanje voza

Namena sistema za ozvučavanje voza je obaveštavanje putnika i uspostavljanje komunikacije između upravljačnica odnosno kabina voza.
Proizvode se dva sistema za ozvučavanje:

  • Sistem za ozvučavanje elektromotornog voza serije 412/416
  • Sistem za ozvučavanje šinobusa serije 812/814

Osim osnovne namene, ovi sistemi pružaju mogućnost priključenja radioprijemnika sa CD plejerom.