Selektivni prenosnici

 

Stanični selektivni prenosnik Tm 1902-5005/5032
 

Prenosnik je namenjen za priključenje TK pulta i telefona u reonu stanice na selektivne vodove dispečera saobraćaja i elektrovuče.


Prenosnik ima mogućnost 2-žičnog (varijanta Tm 1902-5005 prenosnika) ili 4-žičnog rada (varijanta Tm 1902-5032). U funkcionalnom pogledu je kompatibilan sa odgovarajućim relejnim prenosnicima postojećih sistema pružnih veza na magistralnim prugama Srbije, Crne Gore i Makedonije, pa je pogodan za njihovu supstituciju.

 

 

 

Pružni selektivni prenosnik Tm 1902-5007/5033
 
Prenosnik se koristi za vezivanje telefona u elektrovučnim postrojenjima van staničnih reona i u kućicama APB na selektivne dispečerske vodove električne vuče odnosno saobraćaja. Na vod se može priključiti 2-žično (varijanta Tm 1902-5007 prenosnika) ili 4-žično (varijanta Tm 1902-5033). Ovaj prenosnik je kompatibilan sa odgovarajućim relejnim prenosnicima.