Spoljašnji telefoni tipa Tm-49001


Namena spoljašnjih telefona je uspostavljanje komunikacije vozovoda, pružnih radnika i drugih službenih lica sa dispecerskim centrima, stanicama i drugim službenim mestima.

Prema nameni i mestu ugradnje postoje sledece vrste spoljašnjih telefona:

  • Telefon kod ulaznog signala TUS Tm-4901
  • Telefon kod izlaznog signala TIS Tm-4901
  • Pružni telefon PT Tm-4901
  • Telefon u kucici automatskog pružnog bloka (APB) TAPB Tm-4901
  • Telefon kod kucice APB TAPB Tm-4901A1
  • Telefon u kucici putnog prelaza (PP) TPP Tm-4901
  • Telefon kod kucice putnog prelaza TPP Tm-4901A1
  • CB telefon TCB Tm-4901

Telefoni su interfonskog tipa. Elektronske jedinice i sklopovi, interfonska (manipulativna) ploca i ostali elementi telefona se ugraduju u orman izliven od silumina postavljen na noseci stub.


Orman telefona kod ulaznog signala je prilagoden i za ugradnju na signalni stub.


Telefon kod izlaznog (levo) i ulaznog signala u žel. stanici Rakovica

Telefoni u kucicama APB i PP - nosece ploce sa elektronikom i drugim elementima i manipulativne ploce - postavljaju se na ramove sa vratima od silumina. Ove konstrukcije se ugraduju u otvore (prozore) kucica. Po potrebi, ovi telefoni se mogu ugraditi u telefonske ormane postavljene na nosece stubove pored kucica.


Telefon u kucici putnog prelaza u žel. stanici Jajinci

Manipulativna ploča spoljašnjih telefona je izrađena od aluminijumskog lima čime je obezbeđena potrebna mehanička čvrstoća. Na gornjem delu ploče su ugrađeni linijski tasteri i tasteri za biranje po vodovima sa izlučivanjem poziva, taster za uključivanje osvetlenja, LED diode za svetlosnu signalizaciju, mikrofon i zvučnik. Tasteri su metalni i veoma otporni na mehanička naprezanja. Na donjem delu ploče ispisano je uputstvo za rukovanje.