Telekomunikacioni pultevi tipa TKP Tm 4304

TK pult je koncentrator pružnih i lokalnih veza u stanicama i dispečerskim centrima i prilagođen je za rad sa centralnim uređajem tipa CU Tm-4304.

Pult pruža mogućnost sporazumevanja pomoću i bez MT kombinacije (Speakerphone sistem), tonskog i impulsnog biranja u ATA mreži (ŽAT i PTT), stavljanja veze na čekanje, automatskog slanja signala najave kretanja voza, optičke i akustičke signalizacije dolaznog poziva.

Kućište TK pulta je izliveno od silumina tako da je otporno na mehaničke uticaje i predstavlja dobru zaštitu za ugrađene elemente.

 

Vrste TK pulta:

 • TK pult 49-delni, TKP Tm 4304-49
  8 tastera sa zajedničkim funkcijama
  41 programabilni linijski taster (ATA/LB/CB).
 • TK pult 27-delni, TKP Tm 4304-27
  7 tastera sa zajedničkim funkcijama,
  20 programabilnih linijskih tastera (ATA/LB/CB).
 • TK pult 21-delni, TKP Tm 4304-21
  7 tastera sa zajedničkim funkcijama, 14 programabilnih linijskih tastera (ATA/LB/CB).
 • TK pultevi velikog kapaciteta koji se primenjuju u dispečerskim centrima projektuju se prema broju pružnih selektivnih priključaka

 
 

TKP Tm 4304-49

 

 
TK pult centralnog dispečera
saobraćaja, TKP Tm 4304-192