Zaštitno-prilagodni translatori

Zaštitno-prilagodni translator ima dve osnovne funkcije: galvansko odvajanje uredaja od linije (voda) i prilagođenje impedanse uređaja i karakteristične impedanse voda.

U pogledu prenosnog odnosa impedansi postoje 4 vrste zaštitno-prilagodnih translatora:

  • 600:600 Ω, Tm 1702-N42
  • 1200:1200 Ω, Tm 1702-N14
  • 600:1200 Ω, Tm 1702-N42
  • 2000:5000 Ω, Tm 1702-4173
 

Kalem za pupinizaciju KP Tm 602-80

Kalem ima induktivnost 2x80mH i služi za pupinizaciju telefonskih vodova podzemnih kablova. Njegova namena je da izvrši korekciju amplitudskih izobličenja nastalih zbog neravnomernog slabljenja signala različitih frekvencija koji se prenose po vodu. Postavljanjem kalemova podužno u vod postiže se ravnomernost slabljenja u govornom opsegu. Kalem omogućava istovremenu pupinizaciju dve telefonske parice.